22 679 32 21
unimex@unimex.biz

Ochrona oraz monitoring obiektów 24/7

Kompleksowe usługi ochrony oraz całodobowego monitoringu na obiektach użytkowych.

Unimex świadczy usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów użytkowych, budowy i serwisu kompleksowych systemów monitoringu całodobowego oraz pozostałych zabezpieczeń technicznych. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnego sprzętu oraz wiedzy eksperckiej dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa powierzchni komercyjnych.  

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Ochrona fizyczna obiektów handlowych, biurowych, użyteczności publicznej i innych.
 • Monitoring oraz nadzór nad systemami monitoringu
 • Zabezpieczanie zdarzeń masowych i imprez
 • Kontrola bezpieczeństwa związanego z COVID-19 na terenie powierzchni komercyjnych
 • Wideo-obchody oraz wideo-weryfikacja powierzchni handlowych
 • Ochrona transformatorów oraz kluczowych instalacji technicznych na obiekcie
 • Dedykowane rozwiązania specjalistyczne

Wszystkie usługi mogą być świadczone na podstawie ryczałtu miesięcznego lub pojedynczego zlecenia, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Pełne przeglądy okresowe central systemów bezpieczeństwa
 • Przeglądy okresowe CCTV, w tym kamer, rejestratorów, adapterów, stacji roboczych
 • Przeglądy instalacji KD – kontrola dostępu
 • Przeglądy instalacji SSWiN – włamanie i napad
 • Serwis zintegrowanych systemów przyzywowych
 • Czyszczenie i kalibracja kamer
 • Dostosowanie i projektowanie systemów bezpieczeństwa dla obiektów komercyjnych

Wszystkie usługi mogą być świadczone na podstawie ryczałtu miesięcznego lub pojedynczego zlecenia, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Audyty i doradztwo ds. bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie planów ewakuacji
 • Koordynacja akcji ewakuacyjnych
 • Plan minimalizacji strat na obiektach komercyjnych
 • Zdalny monitoring 24/7 z inteligentną analizą obrazu
 • Doradztwo w tworzeniu polityki bezpieczeństwa obiektów
 • Bezpieczeństwo terrorystyczne

Wszystkie usługi mogą być świadczone na podstawie ryczałtu miesięcznego lub pojedynczego zlecenia, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Gdzie wykonujemy usługi ochrony i monitoringu?

Struktury na terenie całej Polski i usługi monitoringu 24/7

Liczne ośrodki koordynujące - Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków

Unimex wykonuje usługi na terenie całego kraju. Oprócz oddziałów regionalnych w miejscach prowadzenia usług, w ramach naszej firmy funkcjonują ośrodki koordynujące wykonywanie powierzonych zleceń (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków).

Nasza struktura pozwala na pełne rozeznanie w danym rejonie, co do zasobów ludzkich (pozwalających na odpowiedni dobór kadr technicznych), jak i dobór i współpracę ze sprawdzonymi firmami z zakresu prac wykraczającymi poza naszą działalność, a służącą rzetelnemu wykonaniu powierzonych obowiązków mających na celu bezawaryjne funkcjonowanie obiektów.

Wszystkie usługi związane z ochroną, monitoringiem oraz serwisem systemów bezpieczeństwa wykonujemy na terenie całej Polski. 

Dla kogo świadczymy usługi ochrony i monitoringu?

Dlaczego warto wybrać Unimex?

Profesjonalna kadra sprzątająca z wymaganymi uprawnieniami i najwyższymi kwalifikacjami

Inwestujemy w naszych specjalistów oraz menadżerów, przez co cieszymy się rekordową na polskim rynku retencją pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Bogate, 15-letnie doświadczenie w obsłudze wymagających Klientów

Doskonale znamy rynek utrzymania porządku, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie i szkolić ekspertów.

Ponad 1.000.000 m2 GLA obiektów handlowych, biurowych i użytkowych w obsłudze

Jesteśmy największą w Polsce firmą Facility Management o 100% polskim, prywatnym kapitale.

Pracowaliśmy dla klientów takich, jak: