Kategorie
Bez kategorii

Usługi Facility Management

Usługi Facility Management - pełnozakresowa obsługa techniczna

Świadczymy usługi obsługi technicznej, ochrony i sprzątania dla najbardziej wymagających Obiektów w Polsce już 15 lat.

Unimex świadczy usługi zintegrowanego facility management – pełnozakresowej obsługi technicznej, ochrony, monitoringu i sprzątania obiektów handlowych i użytkowych. Zajmujemy się profesjonalną pomocą w zakresie utrzymania sprawności technicznej nieruchomości oraz wykonywania bieżących napraw i ulepszeń, uwzględniając:

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy okresowe rozdzielni elektrycznych
 • Przeglądy i czyszczenie transformatorów
 • Przeglądy i wymiany oświetlenia awaryjnego
 • Przeglądy termowizyjne
 • Rozliczanie najemców ze zużycia energii elektrycznej oraz przygotowanie danych do fakturowania
 • Przeglądy instalacji odgromowej
 • Sprawdzenie działania wyłącznika przeciwpożarowego
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji. Usługi mogą być świadczone w ramach ryczałtu na obsługę techniczną lub pojedynczego zlecenia na określony przegląd instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy okresowe central wentylacyjnych
 • Przeglądy okresowe rooftopów
 • Przeglądy okresowe urządzeń split, duosplit, multisplit
 • Dokonywanie wpisów do CRO oraz doradztwo w zakresie środowiskowym
 • Przeglądy dla Najemców
 • Przeglądy wentylacji grawitacyjnej oraz wyciągowej
 • Opiniowanie i akceptacja instalacji HVAC Najemców
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach
 • Doradztwo dot. KOBIZE

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji. Usługi mogą być świadczone w ramach ryczałtu na obsługę techniczną lub pojedynczego zlecenia na określony przegląd instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy instalacji gazowych
 • Przeglądy czujek i systemu GAZEX (detekcja CO)
 • Przeglądy dla Najemców
 • Opiniowanie i akceptacja instalacji gazowej Najemców
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy instalacji c. o.
 • Przeglądy węzła cieplnego
 • Współpraca oraz reprezentowanie Zarządcy w kontaktach z organizacjami trzecimi
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy separatorów tłuszczowych, ropopochodnych i kanalizacji
 • Specjalistyczne czyszczenie instalacji
 • Organizacja wywozu odpadów
 • Współpraca oraz reprezentowanie Zarządcy w kontaktach z organizacjami trzecimi
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy automatyki urządzeń elektrycznych, HVAC oraz pozostałych
 • Przeglądy oraz utrzymanie stacji roboczych
 • Pełna koordynacja prac wielu serwisów zewnętrznych przy generalnych modernizacjach automatyki na Obiekcie
 • Utrzymanie i naprawa sieci
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy półroczne/roczne budowlane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa
 • 5-letnie generalne przeglądy budowlane zgodnie z wymaganymi przepisami prawa
 • Zgłoszenie przeglądu do PINB
 • Rekomendacje ulepszeń i napraw budowlanych
 • Sporządzenie specjalistycznych raportów pokontrolnych dla Zarządców i Audytorów

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy BMS wszystkich producentów
 • Przeglądy oraz utrzymanie stacji roboczych
 • Sprawdzenie poprawności zadziałania wysterowań
 • Pełna koordynacja prac wielu serwisów zewnętrznych przy generalnych modernizacjach BMS na Obiekcie
 • Utrzymanie i naprawa sieci
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy central SAP i DSO wszystkich producentów
 • Pełne przeglądy przeciwpożarowe dot. czujek dymowych, ROP
 • Przeglądy klap pożarowych
 • Przeglądy klap odcinających w kanałach wentylacyjnych
 • Sprawdzenie poprawności zadziałania wysterowań
 • Pełna koordynacja prac wielu serwisów zewnętrznych przy generalnych modernizacjach instalacji przeciwpożarowych
 • Reprezentowanie Zarządcy podczas kontroli i okresowych ćwiczeń ppoż
 • Fit-out – wykonanie projektu oraz prac związanych z wyposażeniem nowych Najemców w odpowiednie urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Przykłady usług świadczonych dla Zarządców:

 • Przeglądy instalacji tryskaczowych
 • Przeglądy silników spalinowych oraz silników diesla (pompy)
 • Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych
 • Przeglądy dla Najemców
 • Opiniowanie i akceptacja instalacji tryskaczowej Najemców
 • Audyt bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymaganiami prawa
 • Niezwłoczna diagnoza i naprawa usterek występujących na instalacjach

Świadczymy również wszystkie pozostałe usługi wymagane przez przepisy prawa oraz dokumentację techniczno-ruchową kluczowych producentów instalacji.

Gdzie świadczymy nasze usługi?

Struktury na terenie całej Polski i serwisy mobilne 24/7

Liczne ośrodki koordynujące - Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków

Unimex wykonuje usługi na terenie całego kraju. Oprócz oddziałów regionalnych w miejscach prowadzenia usług, w ramach naszej firmy funkcjonują ośrodki koordynujące wykonywanie powierzonych zleceń (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków).

Nasza struktura pozwala na pełne rozeznanie w danym rejonie, co do zasobów ludzkich (pozwalających na odpowiedni dobór kadr technicznych), jak i dobór i współpracę ze sprawdzonymi firmami z zakresu prac wykraczającymi poza naszą działalność, a służącą rzetelnemu wykonaniu powierzonych obowiązków mających na celu bezawaryjne funkcjonowanie obiektów.

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest również możliwość bezproblemowego przyjęcia nowego zlecenia i stworzenia doświadczonej ekipy technicznej w krótkim czasie wraz z wyposażeniem.

Dla kogo świadczymy usługi Facility Management?

Modele współpracy

Pomagamy w bieżących sytuacjach awaryjnych w zakresie instalacji elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji, SAP, DSO, klap oraz pozostałych instalacji występujących na obiektach handlowych i użytkowych - nawet tych najbardziej wymagających. 

Dostarczamy ekspertów ds. utrzymania ruchu w zależności od specjalizacji oraz kierowników technicznych, którzy pracują na Państwa rzecz na Państwa obiekcie. Wspieramy ich pracę dzięki naszej Sieci Eksperckiej oraz infolinii 24/7.

Dostarczamy ekspertów ds. utrzymania ruchu w zależności od specjalizacji oraz kierowników technicznych, którzy pracują na Państwa rzecz na Państwa obiekcie.

Organizujemy i pamiętamy o wszystkich przeglądach instalacji wymaganych prawem.

Jesteśmy do dyspozycji 24/7 i niezwłocznie naprawiamy awarie wszystkich instalacji na obiekcie.

 • 1. Doraźna pomoc techniczna
 • 2. Utrzymanie ruchu na obiekcie
 • 3. Pełnozakresowa obsługa techniczna

Dlaczego warto wybrać Unimex?

Profesjonalna kadra techniczna z wymaganymi uprawnieniami i najwyższymi kwalifikacjami

Inwestujemy w naszych techników oraz menadżerów, przez co cieszymy się rekordową na polskim rynku retencją pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Bogate, 15-letnie doświadczenie w obsłudze wymagających Klientów

Doskonale znamy rynek techniczny, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie i szkolić ekspertów.

Ponad 1.000.000 m2 GLA obiektów handlowych, biurowych i użytkowych w obsłudze

Jesteśmy największą w Polsce firmą Facility Management o 100% polskim, prywatnym kapitale.

Pracowaliśmy dla klientów takich, jak: